Tuesday, December 13, 2011

BERTHA

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011
http://www.berthatheband.com/

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha w/Eddie Turner on guitar
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha w/Eddie Turner on guitar
Hill Country, NYC, August 2011

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011
http://www.eddiedevilboy.com/

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Bertha
Hill Country, NYC, August 2011

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011

Eddie Turner
Hill Country, NYC, August 2011

JOHN OATES

John Oates
Iridium, NYC, October 2011
http://www.johnoates.com/

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates Band
Iridium, NYC, October 2011

John Oates Band
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates Band
Iridium, NYC, October 2011

John Oates Band
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates Band
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

John's guitar

John Oates
Iridium, NYC, October 2011

STANLEY JORDAN

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011
http://www.stanleyjordan.com/en-us/

Charnett Moffett and Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Bucky Pizzarelli, Stanley Jordan and Charnett Moffett
Iridium, NYC, October 2011

Charnett Moffett
Iridium, NYC, October 2011

Charnett Moffett
Iridium, NYC, October 2011

Charnett Moffett
Iridium, NYC, October 2011

Kenwood Dennard
Iridium, NYC, October 2011

Charnett Moffett and Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan and Charnett Moffett
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011

Stanley Jordan
Iridium, NYC, October 2011