Thursday, December 8, 2011

Lucky Peterson & Tamara Peterson

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011
http://www.myspace.com/luckypetersonmusic

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson and Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson's special guest
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson's special guest
Iridium, NYC, August 2011

Lucky Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson as Billie Holiday
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson and special guest
Iridium, NYC, August 2011

Iridium, NYC, August 2011

Iridium, NYC, August 2011

Tamara Peterson
Iridium, NYC, August 2011